معرفی نرم افزار سازه نگار

معرفی نرم افزار سازه نگار

معرفی نرم افزار سازه نگار

با سلام. با یک پست دیگر از معرفی نرم افزار سازه نگار در خدمت شما دوستان هستیم.

نرم افزار قدرتمند طراحی و ترسیم اتصالات پیچی، جوشی و درختی به همراه ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی، طراحی و ترسیم صفحه ستون و اتصالات مهاربندی، ترسیم سه بعدی اتصالات و سازه از هر زاویه دلخواه، ارسال سازه سه بعدی به نرم افزار XSteel، محیط زبان فارسی و انگلیسی، ارائه گزارشات کنترل سازه بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰، خواندن اتوماتیک مقاطع از فایل ETABS و ترسیم کل نقشه های سازه فلزی با جزئیات کامل به همراه شاپ کل اتصالات و لیستوفر کامل پروژه

امکانات نرم افزار :

طراحی اتصالات پیچی
کنترل و طراحی اتصالات تیر به ستون و درختی به صورت پیچی و جوشی مطابق با آیین نامه مبحث ۱۰
امکان طراحی اتصالات پیچی به صورت اتکایی و اصطکاکی
محاسبه بحرانی ترین مسیر عبوری از پیچها جهت کنترل سطح مقطع موثر
پشتیبانی پیچهای موجود در استانداردهای عرف مانند EN و ASTM
رعایت کلیه ضوابط موجود در آیین نامه برای کنترل اندرکنش نیرویی بین پیچها و ورقها
امکان ایجاد هرنوع چیدمان پیچ دلخواه بر روی قطعات اتصال دهنده توسط کاربر
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

مدیریت تهیه دفترچه محاسبات

– امکان تهیه دفترچه محاسبات کلی سازه در قالب فایل MS Word
– امکان سفارشی سازی ظاهر دفترچه محاسبات نظیر انتخاب انواع جلد و تنوع در صفحه بندی
– امکان تغییر محتوای دفترچه محاسبات بر اساس انتخاب کاربر از میان گزارشهای اتصالات تیربه ستون، مهاربندی، صفحه ستون، مقاطع، لیست مصالح و گزارشهای کنترل سازه
– امکان تهیه خلاصه گزارش از بخشهای مختلف دفترچه محاسبات سازه

طراحی اتصالات فلنجی و RBS

– طراحی ۴ تیپ اتصال فلنجی Flush مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی ۵ تیپ اتصال فلنجی Extend مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی مستقیم تیر با مقاطع کاهش یافته (RBS)

طراحی اتصالات وصله (درختی)
کنترل و طراحی اتصالات وصله تیر به تیر (درختی) با ورق طولی
انتخاب نوع اتصال وصله به المانهای سازه ای درگیر در طرفین بصورت مستقل (جوش در کارخانه، جوش در محل و پیچ(
محاسبات نیرو بر اساس ضوابط لرزه ای مبحث ۱۰ در محل وصله
امکان استفاده از ورقهای تقویتی داخلی در اتصالات وصله
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی
امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
قابلیت تنظیم محل ستون نسبت به دیوار، ستونهای مدفون در بتن و خارج از آن
ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف

طراحی ستون به ستون (وصله ستون)

– طراحی وصله ستون بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰ ویرایش ۱۳۸۷(ASD) و ویرایش ۱۳۹۲ (LRFD) شامل ورق‌های طولی و پرکننده و جوش‌های آن‌ها
– امکان محاسبه نیروهای وصله ستون و توزیع نیرو بین اجزای اتصال (ورق های طولی ، پرکننده و جوش ها) بر اساس مراجع مختلف از قبیل :

۱- AISC Design Example v14.0 (2010)
۲- Steel structures-Design and Behaviour (5 edition 2009)-Charles G.Salmon,John E.Johnson,Faris,A.Malhas
۳- طراحی سازه های فولادی جلد ششم: طراحی اتصالات (دکتر مجتبی اظهری، دکتر سیدرسول میرقادری)

– امکان طراحی لرزه ای وصله بر اساس بخش الزامات طراحی لرزه ای آیین نامه
– کنترل تمام الزامات آیین نامه و نکات اجرایی از قبیل محل وصله، ابعاد ورق های وصله و پرکننده و …
– قابلیت طراحی ورق های پرکننده (لقمه) بصورت هم باد یا تراز شده(Flash) یا گسترده(Extend)
– امکان طراحی برای ستون با مقاطع Box و I شکل
– دفترچه کامل محاسبات به همراه ریز محاسبات نیرو با ذکر بندهای آیین‌نامه در فایل Word

 

دیگر قابلیت های جدید نرم افزار
خواندن اتوماتیک مقاطع e2k و et$
ترسیم سه بعدی اتصالات و سازه از هر زاویه دلخواه
برخورداری از امکان دو زبانه (فارسی و انگلیسی)
طراحی هوشمند اتصالات تیر به ستون
محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی اتصال خمشی براساس ضوابط طرح لرزه ای (مفصل پلاستیک) در سازه با شکل پذیری ویژه و متوسط مطابق با آخرین ویرایش مبحث ده
بازیابی ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال ساده و خمشی، بر اساس نتایج تحلیل ETABS و SAP2000
محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال مفصلی و قاب خمشی معمولی بر اساس تمام ظرفیت تیر
طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصال ساده و اتصال خمشی
امکان اختصاص اتصال طراحی شده به دو سر تیر در کل سازه و نمایش هوشمند جزئیات کامل اتصال در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها
طراحی پیشرفته اتصالات صفحه ستون
محاسبه تنش زیر صفحه ستون به صورت دقیق و تعیین محل تار خنثی با استفاده از روابط پیچیده ریاضی در خمش دومحوره و تک محوره
امکان معرفی موقعیت بولتها در هر مختصات، بدون محدودیت معرفی آنها بصورت متقارن و محاسبه تنش کششی هر بولت بصورت مستقل
امکان معرفی سخت کننده ها در محل های پیش فرض و یا تعریف محل سخت کننده به اختیار کاربر
محاسبه و طراحی ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها، سخت کننده ها و طراحی جوش کلیه اتصالات صفحه ستون
امکان طراحی صفحه ستونهای کناری و گوشه با خروج از مرکزیت قابل تغییر توسط کاربر
طراحی صفحه ستون برای انواع مقاطع ستون IPE، IPB، تک، دوبل، مقاطع مرکب، تیر ورق، Box و . . .
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها
طراحی هوشمند اتصالات مهاربند
کنترل و طراحی اتصالات مهاربند بر اساس آخرین ویرایش مبحث ده و مطابق با ضوابط لرزه ای و کنترل تنش های ویتمور
طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصالات مهاربند اعم از همگرا ویا واگرا با شکل پذیری معمولی و ویژه شامل مهاربندهای تکی، دوبل، ضربدری، هشتی و چندگانه
امکان تیپ بندی اتصالات مهاربندی بر اسا مقطع، زاویه و محل اتصال مهاربند
امکان طراحی اتصالات مهاربند بر اساس نیروهای حاصل از تحلیل ETABS و SAP2000 و یا ظرفیت مقطع مهاربند و یا نیروی وارد توسط کاربر
نمایش هوشمند اتصالات مهاربندی طراحی شده در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها
محیط پیشرفته تعریف مقاطع
محیط گرافیکی بسیار قدرتمند و ساده (User friendly) جهت ساخت مقاطع مرکب ایرانی با هر نوع پیچیدگی، اعم از ترکیب مقاطع مختلف CPE، CNP، IPE، INP، تیر ورق، قوطی، نبشی، ناودانی، صلیبی و …
امکان ساخت مقاطع پیشرفته و غیرمتعارف در مقطع ساز پیشرفته
محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع
تولید فایل pro.* از مقاطع تعریف شده جهت استفاده در ETABS و SAP2000
گزارش قابل چاپ از مشخصات استاتیکی مقطع و نمایش سه بعدی مقاطع
کنترل سازه براساس آیین نامه زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ )
محاسبه شاخص پایداری سازه
کنترل بلندشدگی پای ستون (Uplift)
کنترل تغییرمکان جانبی نسبی سازه
کنترل فاصله مرکز جرم از مرکز سختی سازه
کنترل نامنظمی در پلان سازه (Aj)
ارائه فایل ورودی SAFE از نتایج تحلیل ETABS و SAP2000
ترسیم نقشه های سازه
ترسیم پلان موقعیت ستونها و مهاربندها، پلان موقعیت صفحه ستونها، پلانهای تیرریزی
تیپ بندی ستونها و مهاربندها، تیپ بندی صفحه ستونها، تیپ بندی پلانهای تیرریزی
ترسیم جهت تیرریزی و ترسیم ورق تقویت تیرها، ترسیم نوع اتصال تیر به ستون در پلانهای تیرریزی
ترسیم نمای ستونها از چهار جهت و ترسیم نمای مهاربندها
ترسیم مقاطع تیر، ستون و مهاربند
ترسیم جزئیات کامل اتصالات مهاربند، اتصالات تیر به ستون و اتصالات صفحه ستون
ترسیم نقشه شاپ اتصالات مهاربند، نقشه شاپ اتصالات تیر به ستون و نقشه شاپ اتصالات صفحه ستون
تهیه لیستوفر کامل پروژه به همراه لیستوفر شاپ اتصالات
ترسیم و ویرایش نقشه ها در داخل نرم افزار سازه نگار، مستقل از Autocad با امکان ارسال خروجی به فرمت DWG و DXF
امکان شیت بندی هوشمند

 

برخی از امکانات نسل هشتم نرم افزار سازه نگار

امکان بازیابی خروجی پروژه های محاسبه شده با Etabs 2015
طراحی و ترسیم اتصال ستون به ستون (وصله ستون ها( محاسبه و کنترل باربری مهاربندی های همگرای ویژه به میزان حداقل ۳۰% و حداکثر ۷۰۰% نیروی جانبی بر اساس بند ۱۰-۳-۱۱-۱-ت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
اضافه شدن کنترل های مربوط به بخشهای مختلف سازه مطابق با ضوابط آخرین ویرایش مباحث ۱۰ و ۹ و ۶ مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۲ و استاندارد ۲۸۰۰
کنترل و محاسبه نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر (ستون قوی- تیر ضعیف)
کنترل ضرایب اصلاح مشخصات مقطع در اثر ترک خوردگی
محاسبه ضریب نواحی صلب انتهایی که می بایستی ضریب ناحیه ی صلبیت حداکثر المان های خطی حداکثر ۰٫۵ باشد
امکان انتخاب روش طراحی، کنترل، گزارش و ترسیم بخشهای مختلف سازه مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و تنش مجاز (ASD)
امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General (ویژه نسخه دیوار برشی حرفه ای)
امکان ارسال اطلاعات دقیق اتصالات به نرم افزار Tekla Structure

در اینجا آشنایی ابتدایی از این نرم افزار پیدا کردیم. امیدواریم این بحث برای شما مفید باشد.

موفق باشید

پیمان خدام خراسانی هستم | یکی از اهداف بنده در ایجاد این سایت،ارائه خدمات به روز در عرصه مهندسی بوده و امیدوارم این فعایت بنده گام کوچکی در راستای هدف بزرگ گروه ما باشد.

عضویت

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۴۹۷

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *