صفحه اصلی / فیلم آموزشی / اتوکد 3 بعدی (صفحه 2)

اتوکد 3 بعدی

آبان, ۱۳۹۵

 • ۲۸ آبان

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه یازدهم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : ادامه دستورات مدلسازی سه بعدی ادامه تمرین مدلسازی سه بعدی موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید توجه : برای دیدن این جلسه باید در …

 • ۲۱ آبان

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه دهم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : ادامه دستورات مدلسازی سه بعدی ادامه تمرین مدلسازی سه بعدی موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید

 • ۱۶ آبان

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه نهم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : ادامه دستورات مدلسازی سه بعدی ادامه تمرین مدلسازی سه بعدی موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر …

 • ۱۵ آبان

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه هشتم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : ادامه تمرین مدلسازی یک ویلا به صورت سه بعدی موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر روی …

 • ۱۵ آبان

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه هفتم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : کاربرد fillet دستور extrude face دستور taper face دستور move face دستور copy face دستور offset face دستور delete face دستور rotate face دستور color face موفق باشید در …

مهر, ۱۳۹۵

 • ۲۸ مهر

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه ششم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : معرفی فیلتر های مختلف شروع مدلسازی یک نقشه سه بعدی موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر …

 • ۱۴ مهر

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه پنجم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : آشنایی با دستور presspul آشنایی با دستور polysolid آشنایی با دستور ۳R موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت …

شهریور, ۱۳۹۵

 • ۳۱ شهریور

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه چهارم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه :   آشنایی با دستور separate آشنایی با دستور explode آشنایی با دستور intersect آشنایی با دستور interfere موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید …

 • ۲۴ شهریور

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه سوم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : آشنایی با دستور extrude آشنایی با دستور subtract آشنایی با دستور Union موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت …

 • ۱۷ شهریور

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی – جلسه دوم

  فیلم آموزش اتوکد 3 بعدی

  فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش اتوکد ۳ بعدی ۲۰۱۷ در خدمت شما هستیم  . محور های آموزشی این جلسه : معرفی و آشنایی با آبجکت های پایه ی اتوکد سه بعدی box cylinder cone sphere pyramid wedge torus   موفق باشید در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات …

})