تمام مطالب دسته بندی : رویت آرشیتکت

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیست و دوم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیست و دوم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت– جلسه ی بیست و دوم با سلام با یک جلسه ی دیگه از آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با کاربرد blend  در حجم ها آشنایی با کاربرد revolve  در حجم ها نحوه وارد کردن فمیلی ساخته شده در پروژه و…   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت  – جلسه ی بیست و یکم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیست و یکم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیست و یکم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: توضیحات کار با فامیلی ها استفاده از حجم ها برای ترسیم فامیلی ها ساختن یک فامیلی از درب و …   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید   . .

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیستم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیستم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی بیستم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: حل یک مثال کامل برای آشنایی با curtain system ها و سایر مباحث مربوط به آن و ….   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت  – جلسه ی نوزدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی نوزدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی نوزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با سیستم های شیشه ای آشنایی با قاب بندی و …   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی هجدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی هجدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی هجدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با دوربین  نما گیری و …   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی هفدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی هفدهم

  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت– جلسه ی هفدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با سکشن زدن در پلان ایجاد چند سکشن و آشنایی با تنظیمات آن آشنایی با کال آوت آشنایی با دوربین پرنده در طراحی و …. امیدوارم این جلسه مورد قبول واقع بشه . موفق باشید   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی شانزدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی شانزدهم

آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت – جلسه ی شانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  آموزش نرم افزار رویت آرشیتکت در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با آکس بندی آشنایی با تگ ها و روم ها و اختصاص دادن فضا نهیه نقشه راهنما و …   جدول اطلاعات دوره آموزشی  نام دوره آموزشی Revit Architecture  مدرس دوره  پیمان خدام خراسانی  سر فصل های دوره    برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای کلیه اعضاء   *توجه : برای دیدن این جلسه باید در سایت عضو باشید برای عضویت کلیک کنید . .

1 2 3 4 5