صفحه اصلی / فیلم آموزشی / متره و برآورد (صفحه 2)

متره و برآورد

فیلم آموزش متره و برآورد کاربردی – جلسه ی سوم

فیلم آموزش متره و برآورد

فیلم آموزش متره و برآورد باسلام با جلسه سوم آموزش متره و برآورد در خدمت شما هستیم. محور های آموزشی این جلسه : ادامه آشنایی با فهرست بها تشریح پیوست های پنج گانه فهرست بها در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر روی دکمه ی  زده و بالاترین کیفیت را انتخاب کنید

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش متره و برآورد کاربردی – جلسه ی دوم

فیلم آموزش متره و برآورد

فیلم آموزش متره و برآورد باسلام با جلسه دوم آموزش متره و برآورد در خدمت شما هستیم. محور های آموزشی این جلسه : معرفی فهرست بها جزئیات فهرست بها در آینده با فیلم های پیشرفته متره در خدمتتان خواهیم بود. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر روی دکمه ی  زده و …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش متره و برآورد کاربردی – جلسه ی اول

فیلم آموزش متره و برآورد

فیلم آموزش متره و برآورد باسلام با جلسه اول آموزش متره و برآورد در خدمت شما هستیم. محور های آموزشی این جلسه : معرفی کلی تعاریف متره و برآورد آشنایی کلی با فهرست بها در آینده با فیلم های پیشرفته متره در خدمتتان خواهیم بود. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت …

بیشتر بخوانید
})