3DMAX

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه پانزدهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه پانزدهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به معرفی smoothing می پردازم که بحث بسیار مهمی هست که برای داشتن یک object استاندارد باید این مورد برای تمامی object هایی که مدل می شوند رعایت گردد. تذکر: این جلسه ، جلسه …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه چهاردهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه چهاردهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه تمرین داده شده در جلسه پیش رو شروع به مدل کردن می کنم که همراه با مدل کردن نکاتی مهم و کاربردی را مورد بررسی قرار دادم. این جلسه دارای تمرین نمی باشد. لطفا …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه سیزدهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه سیزدهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه وارد بحث احجام شدیم و انواع ویرایش گرهای حجم و بهترین آنها رو که edit poly هستش رو شروع به بررسی نمودم و در آخر برای شما عزیزان تمرین قرار داده شده است. این …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دوازدهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دوازدهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه مدل گفته شده در جلسه پیش رو کامل کردم . که تا اینجای کار خط به صورت کامل گفته شد و از جلسه آینده وارد بخش خیلی مهم edit poly می شویم. این جلسه …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه یازدهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه یازدهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه شروع به مدل کردن تمرین جلسه قبل که نمای یک ساختمان بود ، پرداختم که به علت حجم زیاد کار و افزایش زمان مدل کردن مجبور شدم در دو جلسه این مدل  رو برای …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دهم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه طریقه ی ساخت حجم به روش دیگر که شامل یک مسیر(خط) و سطح مقطع می باشد مورد بررسی قرار می گیرد که loft در این کار …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه نهم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه نهم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه نهم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه طریقه ی ساخت حجم به روش دوران یک خط که از lathe برای این کار استفاده می کنیم ، گفته شده و همچنین چند نکته در …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه طریقه ی آوردن فایل از نرم افزار های دیگر به داخل نرم افزار مکس گفته می شود و به صورت ویژه روی export و import کردن …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه یکی دو تا از تمرینات حلسه پیش رو مدل کردم و شروع به ادامه درس که شامل تنظیم واحد …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه شروع به معرفی خط شده است که رسم هر نوع خط و ابزارهای مربوط به آن به صورت کامل …

بیشتر بخوانید