3DMAX

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هشتم با سلام با آموزش تری دی مکس در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه طریقه ی آوردن فایل از نرم افزار های دیگر به داخل نرم افزار مکس گفته می شود و به صورت ویژه روی export و import کردن …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه هفتم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه یکی دو تا از تمرینات حلسه پیش رو مدل کردم و شروع به ادامه درس که شامل تنظیم واحد …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه ششم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه شروع به معرفی خط شده است که رسم هر نوع خط و ابزارهای مربوط به آن به صورت کامل …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه پنجم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه پنجم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه پنجم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه ابتدا انواع روشهای کپی که به دو صورت ۱-درجا ۲- اضافه شونده (INCREMENTAL) می باشند، و سپس به معرفی …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه چهارم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه چهارم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه چهارم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به معرفی ابزارهای دید در مکس و همچنین هات کی های پرکاربرد می پردازیم که ابزارهای دید شامل zoom …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه سوم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه سوم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه سوم آموزش تری دی مکس با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به معرفی ابزارهای transforms می پردازیم که شامل سه قسمت move , rotate و scale می باشد که در …

بیشتر بخوانید

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دوم

آموزش تری دی مکس

آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ – جلسه دوم آموزش تری دی مکس ۲۰۱۶ با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به معرفی ابزارهای transforms می پردازیم که شامل سه قسمت move , rotate و scale می باشد که برای این جلسه کاربرد ابتدایی و ساده ای …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزشی تری دی مکس – جلسه اول

آموزش تری دی مکس

فیلم آموزشی تری دی مکس – جلسه اول فیلم آموزشی تری دی مکس – جلسه اول با سلام با آموزش نرم افزار ۳ds max 2016 در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه در ابتدا به معرفی و اهمیت اولین ابزار نسبتا ساده ولی در عین حال بسیار کاربردی و مهم به اسم selection می پردازیم. …

بیشتر بخوانید
})