v-ray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه سیزدهم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار Vray – جلسه سیزدهم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه سیزدهم در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی متریال های تعریف شده به هر آبجکت و تشخیص اینکه هر متریال مختص به کدام آبجکت می باشد و در ادامه وارد رندرگیری …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه دوازدهم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه دوازدهم آموزش نرم افزار Vray – جلسه دوازدهم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه دوازدهم در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی متریال های تعریف شده به هر آبجکت و تشخیص اینکه هر متریال مختص به کدام آبجکت می باشد و در ادامه وارد رندرگیری …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه یازدهم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه یازدهم آموزش نرم افزار Vray – جلسه یازدهم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه یازدهم در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه شروع به آموزش ساختن متریال گردیده است . همانطور که قبلا بحث شد و در جریان هستید متریال یا همان ماده ، نوعی از پوشش …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه دهم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه دهم آموزش نرم افزار Vray – جلسه دهم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه دهم در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه طریقه ی ساختن نور های مربوط به لامپ های هالوژن را مورد بررسی قرار می دهیم که بسیار پرکاربرد بالخصوص در نماهای خارجی می باشد …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه نهم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه نهم آموزش نرم افزار Vray – جلسه نهم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه نهم در خدمت شما عزیزان هستیم. محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی برگشات نور پرداخته شده است که بسیار مهم می باشد به طوری که در هر رندرگیری با آن سرو کار داریم. در اصل …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه هشتم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه هشتم آموزش نرم افزار Vray – جلسه هشتم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی برگشات نور پرداخته شده است که بسیار مهم می باشد به طوری که در هر رندرگیری با آن سرو کار داریم. در اصل …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه هفتم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه هفتم آموزش نرم افزار Vray – جلسه هفتم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی برگشات نور پرداخته شده است که بسیار مهم می باشد به طوری که در هر رندرگیری با آن سرو کار داریم. در اصل …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه ششم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه ششم آموزش نرم افزار Vray – جلسه ششم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه ششم در خدمت شما عزیزان هستیم محور آموزش این جلسه: در این جلسه دلیل استفاده از دوربین و همچنین طریقه ی set کردن دوربین در محیط با هر تعداد  و در هر جایی که نیاز است، مورد بررسی …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه پنجم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه پنجم آموزش نرم افزار Vray – جلسه پنجم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه پنجم در خدمت شما عزیزان هستیم محور آموزش این جلسه: در این جلسه به بررسی نور خورشید vraysun پرداخته شده است که به عنوان یکی از نورهای خارجی مهم و دارای کاربرد فراوان می باشد که می توان …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار Vray – جلسه چهارم

آموزش نرم افزار Vray

آموزش نرم افزار Vray – جلسه چهارم آموزش نرم افزار Vray – جلسه چهارم با سلام با آموزش نرم افزار Vray – جلسه چهارم در خدمت شما عزیزان هستیم محور آموزش این جلسه: در این جلسه به ادامه مفاهیم نور و در قسمت dome می پردازیم که مهمترین نوع نور در مبحث گرفتن رندر های خارجی است که ۹۰ درصد کار …

بیشتر بخوانید