Revite

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه پنجم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهارم

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه پنجم به نام یکتا مهندس هستی پنجمین جلسه از سری جلسات آموزش جامع REVIT ARCHITECTURE 2016 در این جلسه سعی شده تا شما را با ترسیم سقف ها و انواع آنها آشنا سازیم و نکات رسم و طراحی آنرا برایتان باز کنیم. سر فصل های این جلسه : نحوه ی رسم سقف ها نکات کاربردی آنها ۱-نحوه …

بیشتر بخوانید

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه چهارم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهارم

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه چهارم به نام یکتا مهندس هستی چهارمین جلسه از سری جلسات آموزش جامع REVIT ARCHITECTURE 2016 در این جلسه سعی شده تا شما را با ترسیم ستون ها و component هاآشنا سازیم و نکات رسم و طراحی آنرا برایتان باز کنیم. سر فصل های این جلسه : نحوه ی رسم ستون نحوه استفاده از component ها ۱-نحوه …

بیشتر بخوانید

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه سوم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهارم

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه سوم به نام یکتا مهندس هستی سومین جلسه از سری جلسات آموزش جامع REVIT ARCHITECTURE 2016 در این جلسه سعی شده تا شما را با ترسیم در و پنجرهآشنا سازیم و نکات رسم و طراحی آنرا برایتان باز کنیم. سر فصل های این جلسه : نحوه ی رسم درب نحوه رسم پنجره نکات کاربردی آنها ۱-نحوه رسم …

بیشتر بخوانید

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه دوم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهارم

آموزش جامع RevitArchitecture به نام یکتا مهندس هستی دومین جلسه از سری جلسات آموزش جامع (REVITARCHITECTURE 2016) در این جلسه سعی شده که شما رو با نحوه ی کشیدن دیوار در نرم افزار و همچنین تغییر واحد در نرم افزار و تبدیل آن به واحد های متریک بیشتر آشنا کنیم. سر فصل های این جلسه : نحوه ی تغییر واحد …

بیشتر بخوانید

آموزش جامع RevitArchitecture-جلسه اول

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهارم

آموزش جامع RevitArchitecture به نام یکتا مهندس هستی اولین جلسه از سری جلسات آموزش جامع (REVITARCHITECTURE 2016) در این جلسه سعی شده تا شما را با محیط نرم افزار آشنا سازیم . این آموزش های بر مبنای این تهیه شده که فرض شده دانشجو هیچ اطلاعاتی از REVIT ندارد و با زبان ساده و از ۰ تا ۱۰۰ همه چیز …

بیشتر بخوانید
})