تمام مطالب دسته بندی : نشریه

دانلود نشریه شماره ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران

دانلود نشریه شماره ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران

دانلود نشریه شماره ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۵۳ زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران بپردازید. عنوان نشریه : زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۴۸ حجم فایل : ۱٫۴۵ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید بخش هایی از این نشریه :   این مجموعه حاوی زلزله هایی است که در سال ۱۹۷۰ در کشور ایران روی داده است و جزیی از کوششی است که ضمن پروژه مشترک این دفتر با دانشگاه صنعتی آریا مهر و امپریال کالج دانشگاه لندن برای بررسی زلزله های گذشته […]

دانلود نشریه شماره ۵۲ شرح قیمت های واحد تیپ بریا کارهای تاسیسات برق

دانلود نشریه شماره ۵۲ شرح قیمت های واحد تیپ بریا کارهای تاسیسات برق

دانلود نشریه شماره ۵۲ شرح قیمت های واحد تیپ بریا کارهای تاسیسات برق با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۵۲ شرح قیمت های واحد تیپ بریا کارهای تاسیسات برق بپردازید. عنوان نشریه : شرح قیمت های واحد تیپ بریا کارهای تاسیسات برق نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۹۶ حجم فایل : ۲٫۲۳ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید بخش هایی از این نشریه : اندازه گیری طول کابل ها – سیمها بر اساس اندازه داده شده در نقشه ها و یا در دستورات دستگاه نظارت که بر اساس صورتمجلس صورت خواهد گرفت محاسبه خواهد شد. کلیه لوازم و […]

دانلود نشریه شماره ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفی

دانلود نشریه شماره ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفی

دانلود نشریه شماره ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفی با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۵۱ مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفی بپردازید. عنوان نشریه : مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقفی نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۱۲۴ حجم فایل : ۳٫۲ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: -دامنه کار – استاندارد ها و آیین نامه ها – نمونه و آزمایش – ارجحیت – بازرسی – سقف های ساخته شده از ورق آزبست و سیمان – شرح کار- مصالح – […]

دانلود نشریه شماره ۵۰گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران

دانلود نشریه شماره ۵۰گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران

دانلود نشریه شماره ۵۰گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۵۰گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران بپردازید. عنوان نشریه : گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۴۸ حجم فایل : ۰٫۸۴۲ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . وقوع زلزله در ایران تازگی تدارد و از این رهگذر هرچندگاه یک بار تلفات و ویرانی هایی بسیار به کشور وارد می شود ، گذشته از ضایعات انسانی و خسارات مالی که با بروز هر زلزله شاهد آن […]

دانلود نشریه شماره ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری

دانلود نشریه شماره ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری

دانلود نشریه شماره ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۹ بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری بپردازید. عنوان نشریه : بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۵۳ حجم فایل : ۱٫۷۸ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد:بررسی وضع موجود – ساختمان به عنوان یه موجود زنده – خصوصیات یه فضای کار – میدان کاری میز تحریر – انتخاب واحد بنا – گروههای شغلی – طبقه بندی گروه های شغلی – روش تعیین فضای خالص […]

دانلود نشریه شماره ۴۸ مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو

دانلود نشریه شماره ۴۸ مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو

دانلود نشریه شماره ۴۸ مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۸ مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دوی بپردازید. عنوان نشریه : مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۱۱۲ حجم فایل : ۳٫۳۶ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱-زه کشی و تخلیه آبها ۲- عملیات خاکی ۳- پی کنی ۴- بتن و بتن مسلح ۵- کارهای بنایی ۶- شمع ها و سپرها ۷- چوب بست ها ۸- کارهای حفاظتی […]

دانلود نشریه شماره ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی

دانلود نشریه شماره ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی

دانلود نشریه شماره ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی بپردازید. عنوان نشریه :۴۷ استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۱۶۴ حجم فایل : ۳٫۳۱ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱-هدف ۲- تعریف ۳- طبقه بندی ۴- ماده اولیه ۵- شرایط لازم ۵-۱- ابعاد ۵-۲- بدون عیب بودن ۵-۳- رنگ ۵-۴- اثر بر روی آب ۵-۵- ماتی ۵-۶-پایداری در مقابل حرارات ۵-۷- درجه نرم […]

دانلود نشریه شماره ۴۶ زلزله ۱۶ اسفندذ ماه ۱۳۵۳ سرخون (بندرعباس)

دانلود نشریه شماره ۴۶ زلزله ۱۶ اسفندذ ماه ۱۳۵۳ سرخون (بندرعباس)

دانلود نشریه شماره ۴۶ زلزله ۱۶ اسفندذ ماه ۱۳۵۳ سرخون (بندرعباس) با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۶ زلزله ۱۶ اسفندذ ماه ۱۳۵۳ سرخون (بندرعباس) بپردازید. عنوان نشریه : زلزله ۱۶ اسفندذ ماه ۱۳۵۳ سرخون (بندرعباس) نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۴۴ حجم فایل : ۲٫۰۷ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . منطقه بندرعباس از مناطق فعال زلزله خیز کشور ایران است ولی خوشبختانه اغلب زلزله ها ییکه در سالهای اخیر در این منطقه حادث شده از نوع زلزله های با بزرگس کوچک و با قدرت تخریبی بسیار کم و یا اساسا غیر مخرب بوده اند…   […]

دانلود نشریه شماره ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی

دانلود نشریه شماره ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی

دانلود نشریه شماره ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۵ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی بپردازید. عنوان نشریه : استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۹۲ حجم فایل : ۱٫۶۷ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱- تعاریف ۲- پلی وینیل کلراید ۳- فشار کار۴- فشار اسمی ۵- قطر اسمی ۶- حداکثر فشار مجاز محیطی ۷- طبقه بندی ۸- ماده اولیه ۹- شرایط لازم ۱۰- ابعاد ۱۱-بدون […]

دانلود نشریه شماره ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی

دانلود نشریه شماره ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی

دانلود نشریه شماره ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۴ استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی بپردازید. عنوان نشریه : استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۹۵ حجم فایل : ۱٫۸۸ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱- تعاریف ۲- پلی وینیل کلراید ۳- فشار کار۴- فشار اسمی ۵- قطر اسمی ۶- حداکثر فشار مجاز محیطی ۷- طبقه بندی ۸- ماده اولیه […]

دانلود نشریه شماره ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی

دانلود نشریه شماره ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی

دانلود نشریه شماره ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۳ تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بپردازید. عنوان نشریه : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۶۵ حجم فایل : ۱٫۹۲ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱- کاشی ۲- سرامیک ۳- فرش کف با آجرسیمانی یا موزاییک ۴- عایقکاری ۵- نیروی انسانی و مقدار کار ۶- ساعات کار روزانه ۷- تعیین دست مزد برای یک روز کار ۸-هزینه های غیر […]

دانلود نشریه شماره ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان

دانلود نشریه شماره ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان

دانلود نشریه شماره ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان با سلام . در این پست می توانید به دانلود نشریه شماره ۴۲ مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان بپردازید. عنوان نشریه : مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان نویسنده :  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی تعداد صفحه :۹۸ حجم فایل : ۱٫۹۹ مگابایت فرمت : PDF زبان : فارسی میتوانید در ادامه به صورت رایگان این  فایل رو دانلود کنید . این نشریه شامل فصل های زیر می باشد: ۱- مصالح ۲-کارهای مقدماتی ۳-نصب و کارگذاری ۴- بندکشی ۵- قرنیز ۶- درزهای کف ۷- عمل آوردن ۸- کلیات ۹- قرنیز ۱۰-درزها ۱۱- جلوگیری از ایجاد ترک در […]

1 2 3 5