صفحه اصلی / روش های اجرا / سازه های بتنی (صفحه 2)

سازه های بتنی

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پنجم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه پنجم به نام یکتا مهندس هستی پنجمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه مدارک رسمی که اجرا کنندگان باید بشناسند مدارکی که برای شناخت مشخصات و سایر عوامل موثر در صنعت ساختمان ،موجود و مورد استفاده مهندسان ساختمان می باشد شامل هفت نوع مدرک رسمی زیر می باشد: استاندارد های مشخصات …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهارم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه چهارم به نام یکتا مهندس هستی چهارمین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه شرایط لازم برای اجرای موفقیت آمیز طرح اجرا کنندگان طرح های ساختمانی باید توجه داشته باشند که علاوه بر آنکه بخش قابل توجهی از ثروت ملی بصورت ساختمان از گردش خارج شده و راکد میماند،فضاهای تولیدی،آموزشی،بهداشتی و غیره …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سوم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه سوم به نام یکتا مهندس هستی سومین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه در قسمت دوم با اصول طراحی اجرای سازه ها آشنا شدیم حال میخواهیم در این قسمت, اصول اجرای طرح های ساختمانی را بررسی کنیم. مقدمه: برای دستیابی به شناخت های لازم در ساختمان سازی مانند تهیه مصالح و …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوم

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه دوم به نام یکتا مهندس هستی دومین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه در قسمت اول با اصول طراحی اجرای سازه ها, آشنا شدیم حال میخواهیم در این قسمت روش های اجرا در سازه ه های بتنی را بررسی کنیم.   روش های اجرا اجرای طرح های ساختمانی به یکی از …

بیشتر بخوانید

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه اول

اجرای ساختمان های بتن آرمه

اجرای ساختمان های بتن آرمه-جلسه اول به نام یکتا مهندس هستی اولین جلسه از سری جلسات آموزش اجرای ساختمان های بتن آرمه این آموزش ها بر مبنای این تهیه شده که فرض شده مهندس هیچ اطلاعاتی از اجرای سازه بنتی ندارد و با زبان ساده و از ۰ تا ۱۰۰ همه چیز را برای شما بطور کامل و حرفه ای …

بیشتر بخوانید