تمام مطالب دسته بندی : ماشین آلات ساختمانی

ديگ آبگرم

ديگ آبگرم

ديگ آبگرم باسلام با معرفي ديگ آبگرم در خدمت شما هستيم. معرفي و كاربرد بتن ريزي در هواي سرد مستلزم در نظر گرفتن تمهيداتي است تا دماي بتن در بازه مورد پذيرش آيين نامه ها قـرار گيـرد. هـواي سرد طبق تعريف آيين نامه بتن ايران به حالتي گفته ميشود كه دماي متوسط هوا در شبانه روز كمتر از پنج درجه سـانتيگراد باشـد و يا دماي هوا براي بيش از نصف روز از ده درجه سانتي گراد زيادتر نشود . همچنين بر اساس نشـريه ۵۵) تجديـد نظـر اول) در فصـل بتن، هواي سرد به شرايطي اطلاق ميشود كه بيش از سه روز متوالي درجه حرارت از ۵ درجه سانتي گراد كمتر باشد و اگـر بـيش از نيمي از روز دماي هوا بالاي […]

اره موتوري

اره موتوري

اره موتوري باسلام با معرفي اره موتوري در خدمت شما هستيم. معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني، قدرت و ظرفيت با وجود توسعه استفاده از فولاد و بتن در ساخت، صنعت چوب هنوز يكي از بزرگترين صنايع دنيا است. هر كار ساختماني به ويـژه در هنگام ساخت به چوب يا الوار نياز دارد. از طرفي بسياري از سازه هاي دائمـي نظيـر سـاختمان هاي سـبك و داراي طبقـات كـم در بسياري از نقاط دنيا تقريباً به طور كامل از چوب ساخته مي شوند چوب به عنوان مصالح ساختماني از مزايايي همچون نسبت بالاي مقاومت به وزن، كاربرد در برابر كشـش و فشـار و خصوصـيت عايق بندي خوب برخوردار است و مهمترين نقاط ضعف آن عبارتند از: اشتعال پذيري، قابليت پوسيدگي و كيفيت […]

بادبزن تهویه

بادبزن تهویه

بادبزن تهویه باسلام با معرفی بادبزن تهویه در خدمت شما هستیم. معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني، قدرت و ظرفيت در مرحله حفاري، در جبهه كار پيشروي تونل آلودگيهاي مختلفي از جمله گازهاي حاصل از آتشباري و گرد و غبـار وجـود دارد . بنابراين براي اينكه بتوان پيشروي تونل را ادامه داد، بايد جبهه كار را تهويه كرد . در حالت كلي تهويه تونلها در مرحله حفاري تحت عنوان تهويه فرعي انجام ميگيرد. بدين منظور در دهانه تونل، بادبزني نصب ميشود و به كمك لولهاي كه از دهانه تونـل تـا جبهـه كار ادامه دارد، هوا را به داخل تونل مي فرستند و يا هواي آلوده را از طريق آن بيرون مي كشند. بادبزنهايي را كه براي تهويـه جبهـه كار تونلها به […]

بالابرها

بالابرها

بالابرها باسلام با معرفی بالابرها در خدمت شما هستیم. معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني و ظرفيت به طور كلي براي حمل مصالح و افراد در ارتفاعات بالا در هنگام ساخت ابنيـه و سـازههـاي مرتفـع از بالابرهـا يـا آسانسـورهاي كارگاهي استفاده ميشود كه كاركرد اين ماشينها در طيف وسيعي از پروژه هاي عمراني نظير ساختمانهاي بلند، پلها، سدها، برجهـاي مخابراتي (به صورت موقت در حين احداث) و پروژه هاي صنعتي مثل پالايشگاهها، نيروگاهها، سـكوهاي نفتـي و سيسـتم هاي آب و فاضلاب شهري (به صورت دايم در حين بهره برداري) و نيز در موارد ديگري مثل حفاري هاي زير زميني و معادن ميباشد. بالابرها معمولاً از يك قفس، برج شبكهاي، حفاظ پيشگيري از سقوط، سيستم بـرق رسـاني و سيسـتم محـرك شـامل موتـور […]

لایروب ها

لایروب ها

لایروب ها باسلام با معرفی لایروب ها در خدمت شما هستیم. معرفي، موارد استعمال، مشخصات فني و ظرفيت عمل لايروبي معمولاً شامل برداشتن مواد از يك نقطه مشخص در زير آب و تخليه آن در محل ديگراسـت. معمـولاٌ ايـن عمـل توسط دستگاهي كه در سطح آب قرار دارد و لايروب ناميده مي شود، صورت مي گيرد . لايروب از ماشين آلات حفاري در زير سـطح آب ميباشد. نوع لايروب، بسته به ماهيت و كميت مواد كه در زير آب موجود مي باشـد، متفـاوت اسـت. بـا طراحـي و تعيـين دقيـق مشخصات منطقه لايروبي ميتوان ماشين لايروب مورد نياز را انتخاب نمود. شكل زیر عمليات لايروبـي در رود كـارون (منطقـه اهواز) را نشان ميدهد. لايروبها داراي انواع مختلفي بوده و كاربردهاي فراواني […]

دستگاه ژنراتور

دستگاه ژنراتور

دستگاه ژنراتور با سلام با معرفی دستگاه ژنراتور در خدمت شماهستیم. معرفي، موارد استعمال ژنراتور دستگاهي كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل ميكند. بنابراين هدف استفاده از ژنراتور تامين انرژي الكتريكي (برق)است. همانطور كه از تعريف نيز پيداست ژنراتور ها داراي دو قسمت اصلي هستند : ۱)بخش مكـانيكي كـه تـوان لازم را توليـد ميكند. ۲ )بخش الكتريكي كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند. عمده موارد اسـتعمال ژنراتورهـا بـه شـرح زيـر مي باشند : در برخي مكان ها داشتن برق دائمي بسيار حياتي است، براي مثال بيمارستان ها نيازمند به سيستم بدون قطعي برق هستند . البته در مكانهايي كه خطوط الكتريسيته وجود ندارد، استفاده از ژنراتورها بسيار رايج است، مانند سايتهاي عمراني و كمپ […]

بونکر سیمان

بونکر سیمان

بونکر سیمان باسلام و وقت بخیر با معرفی بونکر سیمان در خدمت شما هستیم. معرفي و موارد استعمال براي تامين سيمان مورد نياز كارگاه در صورتي كه از نوع فله آن استفاده شود، نياز است كه سيمان مورد نظر از كارخانه با استفاده از تجهيزاتي به محل آورده شود. با توجه به حساسيت سيمان نسبت به رطوبت اين تجهيزات بايد به گونه اي باشند كه سيمان داخـل آنها از عوامل محيطي محافظت شود. بونكرهاي سيمان براي همين منظور مورد استفاده قرار ميگيرند.اين بونكرها كه شيوه كار آنهـا شباهت زيادي به سيلوها دارد عموما در ظرفيتهاي تقريبي ۳۰ و ۱۵ مترمكعب ساخته ميشوند. طراحي مخزن آنها به گونه اي اسـت كه سيمان در داخل آن كاملا سالم ميماند و به آساني […]

1 2 3 4