تمام مطالب برچسب : آموزش حرفه ای رویت

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۴

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۴

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۴ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۲۴ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به مدلسازی یک پروژه فولادی پرداخته شده است و آغاز پروژه را در این جلسه خواهید دید. ترجیحا یک پروژه سخت انتخاب شده تا همه جنبه ها آموزش داده شود. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۳

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۳

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۲ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۲۳ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش متریال ها و روش تغییر دادن آنها و تنظیمات مربوطه پرداخته شده است. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۲

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۲

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۲ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۲۲ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش روش های رسم فونداسیون های نواری ، تکی و گسترده و همچنینن پلکانی پرداخته شده است همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۱

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۱

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۱ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۲۱ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش ساخت تیر nonprismatic در محیط فمیلی پرداخته شده است و یک تیر سوله ساخته می شود. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۰

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۰

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۲۰ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۲۰ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش ساخت تیر nonprismatic در محیط فمیلی پرداخته شده است و یک تیر سوله ساخته می شود. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۹

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۹

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۹ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۱۹ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش ساخت ستون nonprismatic در محیط فمیلی پرداخته شده است و یک ستون سوله ساخته می شود. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۸

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۸

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۸ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۱۸ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه در این جلسه به آموزش نحوه مدلسازی سقف پرداخته شده است و همچنین مدلسازی سقف شیب دار توضیح داده شده است. همچنین به نکات دیگری پرداخته شده است که میتوانید در این جلسه مشاهده کنید امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۷

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۷

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۷ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۱۷ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه در این جلسه به آموزش نحوه کار با اسنپ ها می پردازیم . اسنپ ها کلید های کمکی برای گرفتن نقاطی خاص در برنامه می باشند همچنین در این جلسه به آموزش نحوه ترسیم و تنظیمات خرپا پرداخته شده است. امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۶

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۶

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۶ آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۱۶ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش مدلسازی انواع دیگری از مهاربند ها و همچنین مدل سازی گاست پلیت در مهاربند پرداخته شده است. همچنین مقدماتی از ساخت فمیلی نیز گفته می شود. امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۵

آموزش رویت استراکچر – جلسه ۱۵

آموزش رویت استراکچر – جلسه پانزدهم آموزش رویت استراکچر  – جلسه ۱۵ با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش مدلسازی مهاربند در سازه پرداخته شده است و انواع مهاربند های فولادی مدل میشود همچنین در این جلسه به مدلسازی یک سوله به صورت ابدایی پرداخته شده است. امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای شما قرار گیرد. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه چهاردهم

آموزش رویت استراکچر – جلسه چهاردهم

آموزش رویت استراکچر – جلسه چهاردهم آموزش رویت استراکچر  – جلسه چهاردهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه در این جلسه به آموزش مدلسازی ستون ، تیر و  تیر چه های سقف می پردازیم . همچنین با تفاوت ستون های آنالیتیکال و سازه ای پرداخته شده است همینطور نحوه نمایش یا عدم نمیشا یک موضوع در رویت آموزش داده شده است . همچنین نکات بسیار دیگری ذکر شده که شما را دعوت میکنیم به آن توجه کنید. امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت […]

آموزش رویت استراکچر – جلسه سیزدهم

آموزش رویت استراکچر – جلسه سیزدهم

آموزش رویت استراکچر – جلسه سیزدهم آموزش رویت استراکچر  – جلسه سیزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش رویت استراکچر  در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به آموزش مدلسازی ستون پرداخته شده است . با نحوه ستون گذاری و تنظیمات مربوط به جابجایی ، دید و … ستونها آشنا می شویم. همچنین با تنظیمات مربطو به محدودیت دید و نحوه ایجاد سکشن باکس اشنا می شوید. امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. توجه کنید که به دلیل به روز بودن صفحات سایت میتوانید پلاگین ها و فایل های مورد نیاز رویت خود را از سایت دانلود کنید و در صورت نبود در نظرات اعلام کنید تا برای […]

1 2