صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش رویت آرشیتکت

بایگانی برچسب: آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی بیستم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی بیستم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: حل یک مثال کامل برای آشنایی با curtain system ها و سایر مباحث مربوط به آن و ….   در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی نوزدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی نوزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با سیستم های شیشه ای آشنایی با قاب بندی و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر روی …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی هجدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی هجدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با دوربین  نما گیری و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن فیلم با کیفیت اصلی حتما بر روی دکمه ی  زده و بالاترین کیفیت …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی هفدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی هفدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با سکشن زدن در پلان ایجاد چند سکشن و آشنایی با تنظیمات آن آشنایی با کال آوت آشنایی با دوربین پرنده در طراحی و …. امیدوارم این جلسه مورد …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی شانزدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی شانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با آکس بندی آشنایی با تگ ها و روم ها و اختصاص دادن فضا نهیه نقشه راهنما و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی پانزدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی پانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با ترسیم نرده ها آشنایی با ترسیم رمپ ها آشنایی با لول ها در مدل و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای دیدن …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهاردهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی چهاردهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با ترسیم پله های ایوان دار آشنایی با ترسیم پله های داخل ساختمان آشنایی با تنظیمات کمک ترسیمی و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی سیزدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی سیزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با ترسیم پله های سفارشی آشنایی مقدماتی با تنظیمات پله ها آشنایی با تنظیمات کمک ترسیمی و … در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی دوازدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی دوازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آشنایی با ترسیم پله ها آشنایی مقدماتی با تنظیمات پله ها و … نکته : ترسیم پله ها شامل دو قسمت اموزشی میباشد که در این قسمت با ترسیم پله …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی یازدهم

فیلم آموزش رویت آرشیتکت

فیلم آموزش رویت آرشیتکت – جلسه ی یازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت  در خدمت شما هستیم . محور های آموزشی این جلسه: آَشنایی با تنظیمات دیوارها تغییر در نوع  دیوار ها اختصاص دادن دیوارهای ساخته شده به سازه ترسیمی و ….. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید برای …

بیشتر بخوانید
})