صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش MSProject

بایگانی برچسب: آموزش MSProject

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه سه نکته مهم در تعریف منابع گفته شده است و بعد از آن وارد قسمت اختصاص منابع به فعالیت های تعریف شده …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هشتم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هشتم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هشتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه گام چهارم مربوط به روش تعیین روابط پیش نیازی رو پیش گرفتیم  و انواع روابط پیش نیازی که شامل چهار دسته ۱-شروع …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفتم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفتم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه گام چهارم مربوط به تعیین روابط پیش نیازی رو ادامه میدیم و انواع روابط پیش نیازی که شامل چهار دسته ۱-شروع به …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه ششم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه ششم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه ششم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه گام چهارم مربوط به تعیین روابط پیش نیازی رو ادامه میدیم و طریقه ی زمان دهی به فعالیت ها گفته شده و …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه گام اول آموزش یعنی برنامه ریزی را مورد بررسی قرار دادیم در داخل خود نرم افزار و اطلاعات در سطح پروژه را مثل تاریخ شروع و پایان پروژه …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه اول

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه اول با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه به معرفی نرم افزار MSP پرداخته شده و به طور گلی گام های محور این آموزش مورد معرفی قرار گرفته و در نهایت وارد نرم افزار شده و …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده