صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آموزش Revit

بایگانی برچسب: آموزش Revit

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  shaft ها نکات ترسیم opening ها نکات ترسیمی در مورد opening ها با استفاده از دستور dormer و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم opening   بحث …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف ها نکات ترسیمی در مورد رسم سقف با استفاده از slope arrow و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم سقف ها بحث بحث ترسیمی سقف های …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف های extrusion نکات ترسیمی در مورد رسم سقف بدون شیب نکات ترسیمی در مورد رسم سقف و نحوه اتصال به دیوار و … در این جلسه ما …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف نکات ترسیمی در مورد رسم کف نکات ترسیمی در مورد رسم سقف شیب دار و … در این جلسه ما بانکان تکمیلی رسم سقف ها و سقف …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: اضافه کردن لینک به فایل استفاده از دستور align rotate در مدلسازی در این جلسه ما با لینک کردن فایل های رویت در یکدیگر آشنا می شویم. در حقیقت می توانیم چندین …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: مباحث تکمیلی بر روی دیتایل ها ساختن گروه در مدل اختصاص تک به مدل ساختن چند گروه و بررسی ارتباطآنها با هم mirror کردن گروه ها و … در این جلسه ما …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل پلان اتوکد در رویت و نحوه اعمال تغییرات ایجاد شده در فایل اتوکد نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل توپوگرافی اتوکد در رویت و …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: آشنایی با تنظیمات تکمیلی در خصوص ترسیم در و پنجره بررسی dimention و کاربرد آن در scaling بررسی wall joint و … در این جلسه ما سعی بر این داریم که نکات …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پنجم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پنجم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: بررسی دقیق تر در بحث wall بررسی snap در مدلسازی مقایسه edit type و wall properties در مدلسازی دیوار بررسی wall location و  temporary dimention در مدلسازی و … در این جلسه …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهارم

revit-advanced

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهارم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نحوه وارد کردن اطلاعات پروژه آکس  بندی ترسیم ستون های معماری و سازه ای در پروژه و … در این جلسه ما استارت مدلسازی یک پروژه را می زنیم و از بیس …

بیشتر بخوانید
})