صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ایتبس (صفحه 3)

بایگانی برچسب: ایتبس

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و سوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی بارهای کاربری در سازه بررسی بارهای مرده و سوپر dead و … در این جلسه به بررسی بارهای کاربری در سازه  می …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و دوم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی لینک ها معرفی لینک ها بررسی گپ در سازه و … در این جلسه به بررسی مدلسازی لینک ها می پردازیم …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهل و یکم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی مدلسازی رمپ ها بررسی تعریف دیوار ها در نرم افزار بررسی نکات اجرایی و طراحی دیوار های برشی و … در این …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی چهلم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های  دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی عملکرد  سقف های کامپوزی بررسی نکات اجرایی ساختمان و … در این جلسه به بررسی سقف هایدو طرفه …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و نهم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه مجازی و حقیقی بررسی سقف های تیرچه بلوک و متال دک بررسی نکات اجرایی سقف …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هشتم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی سقف های یک طرفه و دو طرفه بررسی سقف های مجازی و حقیقی بررسی سقف ای کامپوزیت و … در این جلسه …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و هفتم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic در سوله بررسی انواع سقف ها از لحاظ عملکرد و … در این جلسه به بررسی کاربرد های …

بیشتر بخوانید

دفترچه پروژه فولاد

دفترچه پروژه فولاد

دفترچه پروژه فولاد با سلام. با یک پست دیگر از دانلود دفترچه پروژه فولاد در خدمت شما دوستان هستیم. باید در ابتدا عرض کرد این  پروژه فقط برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با محیط کار و نحوه اعمال بارگذاری به نمایش گذاشته شده است و برای آشنایی بیشتر با روند کار و استفاده کامل از  پروژه ، شما میتوانید با ما …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و ششم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: بررسی کاربرد های مقاطع non prismatic ساخت مقاطع non prismatic در سازه های بزرگ و … در این جلسه به بررسی کاربرد های مقاطع non …

بیشتر بخوانید

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم

فیلم آموزش ایتبس 2016

فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و پنجم با سلام . با یک جلسه ی دیگر فیلم آموزش ایتبس ۲۰۱۶ – جلسه ی سی و یکم در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: ضریب ترک خوردگی در سازه بتنی مهار شده و نشده بررسی مقاطع بتنی پلی گون در sd section بررسی دیوار باسکولی در sd …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده