صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دانلود رایگان آموزش revit (صفحه 2)

بایگانی برچسب: دانلود رایگان آموزش revit

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair component نکات ترسیم railing ها پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair component   و  رسم …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair ها نکات ترسیم railing ها و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair  و  رسم railing ها با استفاده از  ابزار کمک ترسیمی می پردازیم …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  shaft ها نکات ترسیم opening ها نکات ترسیمی در مورد opening ها با استفاده از دستور dormer و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم opening …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف ها نکات ترسیمی در مورد رسم سقف با استفاده از slope arrow و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم سقف ها بحث بحث ترسیمی …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف های extrusion نکات ترسیمی در مورد رسم سقف بدون شیب نکات ترسیمی در مورد رسم سقف و نحوه اتصال به دیوار و … در این …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف نکات ترسیمی در مورد رسم کف نکات ترسیمی در مورد رسم سقف شیب دار و … در این جلسه ما بانکان تکمیلی رسم سقف ها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: اضافه کردن لینک به فایل استفاده از دستور align rotate در مدلسازی در این جلسه ما با لینک کردن فایل های رویت در یکدیگر آشنا می شویم. در حقیقت می …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: مباحث تکمیلی بر روی دیتایل ها ساختن گروه در مدل اختصاص تک به مدل ساختن چند گروه و بررسی ارتباطآنها با هم mirror کردن گروه ها و … در این …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل پلان اتوکد در رویت و نحوه اعمال تغییرات ایجاد شده در فایل اتوکد نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل توپوگرافی اتوکد در …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: آشنایی با تنظیمات تکمیلی در خصوص ترسیم در و پنجره بررسی dimention و کاربرد آن در scaling بررسی wall joint و … در این جلسه ما سعی بر این داریم …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده