صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دانلود رایگان فیلم آموزش revit

بایگانی برچسب: دانلود رایگان فیلم آموزش revit

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair component نکات ترسیم railing ها پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair component   و  رسم railing ها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair ها نکات ترسیم railing ها و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair  و  رسم railing ها با استفاده از  ابزار کمک ترسیمی می پردازیم  و آنها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  shaft ها نکات ترسیم opening ها نکات ترسیمی در مورد opening ها با استفاده از دستور dormer و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم opening   بحث …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دوازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف ها نکات ترسیمی در مورد رسم سقف با استفاده از slope arrow و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم سقف ها بحث بحث ترسیمی سقف های …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه یازدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف های extrusion نکات ترسیمی در مورد رسم سقف بدون شیب نکات ترسیمی در مورد رسم سقف و نحوه اتصال به دیوار و … در این جلسه ما …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه دهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد رسم سقف نکات ترسیمی در مورد رسم کف نکات ترسیمی در مورد رسم سقف شیب دار و … در این جلسه ما بانکان تکمیلی رسم سقف ها و سقف …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: اضافه کردن لینک به فایل استفاده از دستور align rotate در مدلسازی در این جلسه ما با لینک کردن فایل های رویت در یکدیگر آشنا می شویم. در حقیقت می توانیم چندین …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هشتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: مباحث تکمیلی بر روی دیتایل ها ساختن گروه در مدل اختصاص تک به مدل ساختن چند گروه و بررسی ارتباطآنها با هم mirror کردن گروه ها و … در این جلسه ما …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفتم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل پلان اتوکد در رویت و نحوه اعمال تغییرات ایجاد شده در فایل اتوکد نحوه وارد کردن و لینک کردن فایل توپوگرافی اتوکد در رویت و …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه ششم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: آشنایی با تنظیمات تکمیلی در خصوص ترسیم در و پنجره بررسی dimention و کاربرد آن در scaling بررسی wall joint و … در این جلسه ما سعی بر این داریم که نکات …

بیشتر بخوانید
})