صفحه اصلی / بایگانی برچسب: دانلود فیلم رویت آرشیتکت

بایگانی برچسب: دانلود فیلم رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و پنجم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و پنجم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: جداول متره براورد و اصلاحات آنها نحوه ساخت جداول کلیدی و … در این جلسه ما به بررسی جداول متره براورد و اصلاحات آنها می پردازیم  و همچنین نحوه ساخت جداول …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و چهارم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و چهارم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: بررسی تگ ها در مدل و شماره گذاری آنها نحوه ساخت جدول متره براورد پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما به بررسی …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و سوم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و سوم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: کار با tag ها و اختصاص فضا به مدل بررسی مقدماتی جداول متره و برآورد پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما کار …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و دوم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و دوم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: بررسی نکات  linework بررسی نما سازی پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما نکات تکمیلی linework و همچنین نکات مدلسازی در بازه …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و یکم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیست و یکم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: بررسی نکات  view range بررسی مدلسازی در بازه دید پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما نکات تکمیلی view range و همچنین نکات مدلسازی در …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیستم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه بیستم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: بررسی نکات  view templates بررسی نکات hide / isolate پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما نکات تکمیلی view templates و همچنین نکات  hide / isolate  را …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نوزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه نوزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: بررسی نکات  style object بررسی نکات visibility and graphics پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما نکات تکمیلی style object و همچنین نکات  visibility and graphics …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هجدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هجدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  sweep نکات ترسیم reveal نکات ترسیم model line پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم sweep و  رسم …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  curtain wall نکات ترسیم grid and mullion پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم curtain wall   و …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه شانزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه شانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . [supsystic-tables id=’30’] محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  basic wall نکات ترسیم  stack wall پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم  basic wall   و …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده