تمام مطالب برچسب : فیلم آموزش طراحی و بهینه سازی دیوار برشی

مخصوص کاربران ویژه
فیلم آموزش طراحی و بهینه سازی دیوار برشی

فیلم آموزش طراحی و بهینه سازی دیوار برشی

فیلم آموزش طراحی و بهینه سازی دیوار برشی با سلام . در این قسمت می توانید فیلم آموزش طراحی و بهینه سازی دیوار برشی  در ایتبس را  به همراه تمام جزئیات در اختیار داشته باشید همانطور که می دانید برای کارهای طراحی دیوار برشی ما طراحی را بعهده ایتبس قرار نمی دهیم و خودمان مقطع و آرماتور های دیوار را به نرم افزار معرفی می کنیم و کار چک کردن آنها را از ایتبس می خواهیم. بنابراین واضح است با توجه به اینکه ما دیدی از میزان نیرو و لنگر های وارده به دیوارمان نداریم نمی توانیم ابعاد و اندازه بهینه را مشخص کنیم. ما در این فیلم آموزشی نحوه طراحی بهینه دیوار برشی را بدون هیچ کنترلی و با کمک نرم افزار […]