تمام مطالب برچسب : msp

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking میرسیم به بحث earn value managment که پروژه را در دو حالت مالی و زمانی با بررسی پارامترهای مربوط به هزینه و درآمد مورد بررسی قرار می دهیم و وضعیت پروژه را از نظر سود و هزینه نهایی بدست می آوریم. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید این آموزش جلسه آخر […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ مرحله یا گام انجام داد که در این جلسه مرحله ۶ و ۷ و ۸  تموم کردیم که مربوط به در آوردن درصد پیشرفت برنامه ای هستش و بعد رسم نمودارهای مربوط به آن… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ مرحله یا گام انجام داد که در این جلسه مرحله ۵ تموم کردیم… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید ت جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس دوره علی رضایی سر فصل های دوره برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم ویکم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم ویکم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم ویکم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ مرحله یا گام انجام داد که در این جلسه تا مرحله ۵ پیش رفتیم… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس دوره علی رضایی سر فصل های دوره برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای اعضا […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام نهم را پیش گرفتیم و طریقه ی فرمول نویسی را برای درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای برای وزن های براساس زمان ، هزینه ، کارشناسی شده و تلفیقی را آموزش دادیم و همچنین روش رسم سریع نمودارهای s برنامه ای را کامل توضیح داده شد و… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید   جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام نهم را پیش گرفتیم و طریقه ی فرمول نویسی را برای درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای را به همراه رسم نمودار s برنامه ای آموزش دادیم… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس دوره علی رضایی سر فصل های دوره برای مشاهده کلیک کنید دسترسی کامل برای اعضا vip *توجه : برای دیدن این جلسه […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه گام نهم شروع می شود که تا جلسه ۱۷ شما عزیزان توان کار با این نرم افزار و آماده سازی پروژه جدید رو فرا گرفتید که از این جلسه به بعد شما فرمول نویسی برای بدست آوردن پارامترهای مختلف مانند درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای و واقعی به همران نمودارهای مربوطه و تهیه گزارش . گزارش گیری و گزارش دهی و تمامی کارهای مربوط به دفتر فنی برای کار با این نرم افزار را فرا خواهید گرفت، انشالله… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام هشتم رو پیش بردیم که مربوط به تسطیح منابع می باشد، یعنی بعد از اینکه منابع را تعریف کرده و اختصاص دادیم نوبت به این می رسد که منابع را تسطیح کنیم و ارور over allocated و یا به اختصار O.A را از برطرف نماییم… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس دوره علی […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: تا جلسه شماره ۱۵ گام هفتم به طور کامل گفته شده است و این جلسه وارد گام هشتم می شویم که مربوط به تسطیح منابع می باشد، یعنی بعد از اینکه منابع را تعریف کرده و اختصاص دادیم نوبت به این می رسد که منابع را تسطیح کنیم و ارور over allocated و یا به اختصار O.A را از برطرف نماییم… در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید. […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه وارد گام ششم شدیم و موضوعات مربوط به هزینه را مورد بررسی قرار دادیم ، که به طور کلی هزینه کل در ام اس پی به چه شکلی محاسبه می شود و به طور کلی CBS را شرح دادیم… امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms project مدرس دوره […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم کار رو حساب کرد و همچنین نکاتی در رابطه با طریقه ی مصرف منابعی که به هر فعالیت اختصاص دادخ شده است… امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره […]

مخصوص کاربران ویژه
آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم کار رو حساب کرد و همچنین نکات مربوط به task type و Effort driven را مورد بررسی قرار دادیم … امیدوارم بهره کافی رو از این جلسه ببرید. در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد برای آموزش نرم افزار از طریق نظرات پست ها ارتباط برقرار کنید. موفق باشید. در صورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات مطرح کنید جدول اطلاعات دوره آموزشی نام دوره آموزشی ms […]

1 2