صفحه اصلی / بایگانی برچسب: msp

بایگانی برچسب: msp

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و چهارم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking میرسیم به بحث earn value managment که …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و سوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و دوم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم ویکم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم ویکم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم و یکم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام دهم رو استارت زدیم که مربوط میشه به بحث tracking که بایستی گزارش گیری رو در ۹ مرحله …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه بیستم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام نهم را پیش گرفتیم و طریقه ی فرمول نویسی را برای درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای برای وزن های براساس زمان …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام نهم را پیش گرفتیم و طریقه ی فرمول نویسی را برای درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای را به همراه رسم نمودار …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه گام نهم شروع می شود که تا جلسه ۱۷ شما عزیزان توان کار با این نرم افزار و آماده سازی پروژه جدید رو …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام هشتم رو پیش بردیم که مربوط به تسطیح منابع می باشد، یعنی بعد از اینکه منابع را تعریف کرده و اختصاص …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: تا جلسه شماره ۱۵ گام هفتم به طور کامل گفته شده است و این جلسه وارد گام هشتم می شویم که مربوط به تسطیح منابع …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه وارد گام ششم شدیم و موضوعات مربوط به هزینه را مورد بررسی قرار دادیم ، که به طور کلی هزینه کل در …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده