صفحه اصلی / بایگانی برچسب: msp

بایگانی برچسب: msp

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه نوزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام نهم را پیش گرفتیم و طریقه ی فرمول نویسی را برای درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای را به همراه رسم نمودار …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هجدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه گام نهم شروع می شود که تا جلسه ۱۷ شما عزیزان توان کار با این نرم افزار و آماده سازی پروژه جدید رو …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه هفدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: این جلسه ادامه گام هشتم رو پیش بردیم که مربوط به تسطیح منابع می باشد، یعنی بعد از اینکه منابع را تعریف کرده و اختصاص …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه شانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: تا جلسه شماره ۱۵ گام هفتم به طور کامل گفته شده است و این جلسه وارد گام هشتم می شویم که مربوط به تسطیح منابع …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه پانزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه وارد گام ششم شدیم و موضوعات مربوط به هزینه را مورد بررسی قرار دادیم ، که به طور کلی هزینه کل در …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه چهاردهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه سیزدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه ادامه بحث اختصاص منابع رو برای سه دسته work و material و cost  پیش بردیم که به چه شکل می توان حجم …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دوازدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسه سه نکته مهم در تعریف منابع گفته شده است و بعد از آن وارد قسمت اختصاص منابع به فعالیت های تعریف شده …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه یازدهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه یازدهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه یازدهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در این جلسهبه طور کامل وارد گام پنجم شدیم که در ابتدا به سراغ تعریف منابع رفتیم منابع انسانی ، ماشین آلات و تجهیزات و …

بیشتر بخوانید

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دهم

آموزش نرم افزار microsoft project

آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دهم آموزش نرم افزار microsoft project-جلسه دهم با سلام . با یک جلسه ی دیگر از فیلم آموزش نرم افزار microsoft project در خدمت شما هستیم  . محور آموزشی این جلسه: در ادامه گام چهارم به دو بخش مهم mileston و task recurring که به ترتیب مایلستون و فعالیت تکراری بررسی شده و همچنین طریقه ی …

بیشتر بخوانید

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده