صفحه اصلی / بایگانی برچسب: RevitArchitecture2017

بایگانی برچسب: RevitArchitecture2017

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هجدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هجدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  sweep نکات ترسیم reveal نکات ترسیم model line پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم sweep و  رسم reveal ها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه هفدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  curtain wall نکات ترسیم grid and mullion پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم curtain wall   و  رسم grid …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه شانزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه شانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  basic wall نکات ترسیم  stack wall پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم  basic wall   و  رسم stack …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه پانزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair component نکات ترسیم railing ها پیاده سازی مباحث مطرح شده بر روی مدل و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair component   و  رسم railing ها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه چهاردهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  stair ها نکات ترسیم railing ها و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم stair  و  رسم railing ها با استفاده از  ابزار کمک ترسیمی می پردازیم  و آنها …

بیشتر بخوانید

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم

آموزش رویت آرشیتکت

آموزش رویت آرشیتکت(پیشرفته) – جلسه سیزدهم با سلام با یک جلسه ی دیگه از  فیلم آموزش رویت آرشیتکت (پیشرفته) در خدمت شما هستیم . محور آموزشی این جلسه: نکات ترسیمی در مورد  shaft ها نکات ترسیم opening ها نکات ترسیمی در مورد opening ها با استفاده از دستور dormer و … در این جلسه ما بانکات تکمیلی رسم opening   بحث …

بیشتر بخوانید
})