تبلیغات شما
ماشین عمرانی
امیرحسین هراتی
۲۳ خرداد, ۱۳۹۵ یک دیدگاه بگذارید 1,986 بازدید

دامپر

دامپر

دامپرها يكي از تجهيزات حمل بتن و ساير مصالح در كارگاهها در مقياس كوچـك و در مسـافتهاي محـدود هسـتند . شـيوه كـار دامپرها شباهت زيادي با روش قديمي استفاده از فرغون دارد، با اين تفاوت كه نيروي محركه آنها به جاي عامل انساني توسط موتور تامين مي شود كه اين خود موجب افزايش سرعت و حجم كار ميگردد. دامپرها معمولاً در فواصل حمل پايين به كار گرفته مي شـوند و در بيشتر موارد كارايي خوبي داشته و هزينه اوليه خود را به زودي مستهلك مي كنند.

براي حفظ بتن در حالت يكنواختي بايد حداكثر دقت را در عمل حمل بتن از محل ساخته شدن تا محل مصرف به كار برد و بايـد توجه داشت كه در حين اين كار اجزاء متشكله بتن دچار جداشدگي نشوند و مخلوط به حالت يكنواخت باقي بماند . براي انتقال بتن به محل مورد استفاده تجهيزات مختلفي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد. انتخاب اينكه از چه نوع وسيله اي براي كار اسـتفاده شـود بـا توجه به عوامل متعددي از قبيل نوع و حجم كار، سرعت مورد نياز و دسترسي به تجهيزات تعيين مي شود .

دامپرها امروزه در ظرفيتهاي مختلفي تا ۹ تن ساخته ميشوند و موتور آنها نيز همانند بقيه وسايل نقليه از نوع ديزلي مـيباشـد، قدرت موتور اين ماشينها بسته به ظرفيت متفاوت بوده و مصرف سوخت آنها نيز بسته به ظرفيت و نيـز تكنولـوژي مـورد اسـتفاده در موتور متغير است.

انواع دامپر

دامپرها در كل داراي ساختار مشابهي هستند و تفاوت عمده بين انواع آن، به جز ظرفيت، مربوط به نحوه تخليه بار از جام (Skip) آنها ميباشد . نوعي از دامپرها كه بيشتر مورد استفاده هستند، به اين ترتيب عمل مي كند كه جام از جلو توسط جكهاي هيدروليكي بـار موجـود در خود را تخليه ميكند. اين سيستم براي كاربردهاي معمول كه نيازي به قدرت مانور جام دامپـر وجـود نـدارد مـورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.

نوع ديگر به اين ترتيب عمل ميكند كه جام دامپر بوسيله يك صفحه كه قابليت گردش دارد در جهات مختلف چرخيده و توسـط جكهاي هيدروليكي بار را تخليه ميكنند. از اين نوع دامپرها در حالاتي كه تخليه از روبرو جوابگو نمي باشد استفاده می شود.

نوع ديگري از دامپرهاي با جام گردنده وجود دارند كه علاوه بر امكان چرخيدن جام، با استفاده از جكهايي، جام را بالا مـي بـرد و به اين ترتيب قابليت تخليه در ارتفاعهاي مختلف تا حد ۳ متر را ايجاد ميكند. اين نوع از دامپرها معمولا در ظرفيتهاي پايين تر مـورد استفاده قرار ميگيرند و براي تخليه روي دپوها مناست ميباشند. شكل ۲-۱۱-۴ يك نمونه از اين سيستم را نشان مي دهد.

 

اجزاي تشكيل دهنده دامپر

در شكل ۲-۱۱-۵ اجزاي يك دامپر با تخليه از جلو مشاهده ميگردد كه در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت :

دامپرها از دو قسمت اصلي تشكيل شده اند كه اين دو قسمت به وسيله اتصال مفصلي به يكديگر متصـل مـي شـوند و در برخـي موارد اتصال دو شاسي به صورت صلب مي باشد. قسمت عقبي شامل شاسي، موتور، كابين همراه با سيستم كنترل ماشين، لاستيكها و ساير ملحقات مي باشد. موتور دامپرها عمدتا از نوع چهار سيلندر بوده و اجزا و شيوه كار آن همانند ساير وسايل نقليه موتوري مي باشد و قدرت محركه را به چرخها منتقل مي كند .

كابين مي تواند به صورت سرپوشيده و يا باز باشد كه در نوع سرپوشيده تمام جهات اتاقك به صـورت شيشـه اي اسـت تـا امكـان تسلط كامل بر اطراف را براي راننده ايجاد كند. با توجه به اينكه معمولا دامپرها در زمين هاي ناهموار كار مي كنند، لـرزش زيـادي بـه صورت طبيعي به راننده منتقل ميشود كه اين باعث خستگي و نيز ايجاد مشكلاتي براي او مي شود. لـذا امـروزه سـازندگان دامپرهـا ملزم به رعايت استانداردهايي براي جلوگيري از انتقال لرزش هستند. امروزه براي ايمني بيشتر راننده اتاقك داراي چـارچوبي سـاخته ميشود و براي صندلي، كمربند ايمني در نظر گرفته مي شود. شكل لاستيك ها با توجه به نوع زميني كه قرار اسـت در آن كـار كنـد ساخته ميشود. باك سوخت دامپر نيز در اين قسمت قرار مي گيرد .

دانلود فایل
تبلیغات شما

درباره ی امیرحسین هراتی

امیرحسین هراتی
امیرحسین هراتی هستم/هدف از ایجاد این محیط ارائه مطالب کاربردی و مفید در زمینه مهندسی عمران و بالا بردن دانش همدیگر است امیدوارم بتوانم سهم کوچکی در این کار داشته باشم. راه ارتباطی: harati@omranovin.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز عضو کانال تلگرام نیستی؟
جدید ترین آموزش ها رو از دست نده